fbpx

La música és quelcom que ens atrau i ens acompanya. Vivim envoltats de música i la fem servir per animar-nos, concentrar-nos, evadir-nos… Però què passa quan volem aprendre música? Més enllà de l’abisme que hi ha entre la quantitat de música consumida i l’espai que la formació musical ocupa en la vida dels nostres infants i adolescents, és molt important tenir en compte tres aspectes cabdals per no desanimar els joves artistes i poder canalitzar i catalitzar totes les seves qualitats.

La realitat musical de l'alumne/a

Qualsevol música és vàlida per aprendre música! Podem aprendre moltíssim dels grans compositors de la història, però també podem aprendre molt del repertori de cançons que l’alumne/a coneix i gaudeix! Si la realitat acadèmica de l’aula té en compte la seva realitat musical, tenim una rampa de llançament poderosa!

Experimentar, interioritzar i compartir

Tres verbs que ens serveixen per explicar els tres passos fonamentals de l’aprenentatge. En primer lloc, serà necessari tenir la llibertat d’aproximar-se a la música, i a l’aprenentatge de l’instrument, des de l’experimentació, posant en joc la personalitat de cadascú (tant física com emocional) i les indicacions del professor/a. En segon lloc, és important donar a cada músic, de l’edat que sigui, l’espai i el temps per poder fer seu allò que s’ha experimentat prèviament. Per últim, creiem que és molt important compartir allò que s’ha après, ja sigui en grans concerts d’escola (Nadal i final de curs) o en qualsevol de les audicions que la nostra agenda d’activitats contempla: berenars musicals, concerts monogràfics, classes obertes…

Ens ho passem bé o aprenem?

Les dues coses! A Trémolo pensem que és fonamental trencar-nos les banyes perquè la formació musical i escènica sigui el més atractiva possible. Evidentment, sempre hi ha continguts feixucs d’aprendre i evidentment tot vol un esforç. Ara bé, ens allunyem de l’educació convencional basada en la lògica de la disciplina (successió d’exercicis de determinats continguts poc o gens atractius ordenats en dificultat creixent) per a abordar l’aprenentatge des d’un producte, un eix, un objectiu final que motivi i emocioni. A partir d’aquí és la nostra feina elaborar el projecte de manera que treballi els continguts musicals i escènics que ens interessa transmetre. Tots els projectes de formació musical i escènica acaben amb una mostra oberta a les famílies.