fbpx

Què són els estudis de Grau Professional?

Estudis reglats que consten de 6 cursos per cada especialitat instrumental, i amb els que s’obté el “Títol Professional de música”.

He de tenir coneixements musicals per poder-lo cursar?

Efectivament, ja que cal realitzar una prova d’accés a aquests estudis.

Puc accedir-hi a qualsevol edat?

Sí. No hi ha límit d’edat per a cursar-los.

Em serveixen els estudis de Grau Professional per accedir al Superior?

Sí. Aquests estudis són una preparació per a poder cursar els estudis de Grau Superior amb la màxima formació.

Què he de fer per a poder fer aquests estudis?

Cal realitzar una prova d’accés. Nosaltres t’orientarem a quin curs pots accedir i et prepararem per tal que superis la prova sense dificultat.

Quantes parts té la prova d'accés a Professional?

Dues parts. A la primera hauràs de demostrar els teus coneixements de llenguatge musical, harmonia, oïda i tots els aspectes més teòrics i a la segona el domini del teu instrument. Pots trobar models d’aquestes proves a la nostra web.

He de procurar-me un pianista acompanyant?

Sí, en aquellles especialitats i cursos on els models de proves així ho indiquin.

La prova d'accés caduca?

Només té vigència per al curs escolar que ha estat convocada. Si decideixes entrar un altre any hauràs de tornar-te a presentar.

Cal fer la prova d'accés si vinc d'un altre centre?

No. Només caldrà que facis la inscripció del trasllat d’expedient corresponent.

Segons la resolució de preinscripció pel curs 2012-13 del Departament d’Ensenyament, el Conservatori farà una reserva de places del 10% per l’alumnat provinent de trasllat per els cursos de 2n a 6è. Excepte aquesta reserva, el criteri d’ordre d’assignació de places segons el decret 25/2008 de 29 de gener de 2008 és el següent: en primer lloc: alumnes que han superat la prova d’accés al centre; si queden vacants: alumnes que han sol·licitat trasllat. En aquest cas l’adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l’expedient acadèmic.”

Quantes hores de classe es fan a la setmana?

Ho trobaràs al nostre pla d’estudis que pots consultar a la nostra web. Normalent, com a mínim es fan 2 hores de llenguatge o harmonia a la setmana i una hora d’instrument.

Puc obtenir una beca d'estudis?

L’IMEB cada any convoca beques per a poder estudiar el Grau Professional.

Quan són les dates de matriculació?

A finals de juny / començaments de juliol, al nostre centre.

Què passa si he de repetir curs?

Pots repetir dues vegades al llarg dels sis cursos, però el mateix curs només el pots repetir una vegada.

Em puc convalidar les assignatures de l'ESO o Batxillerat?

Sí. Ho pots fer sol·licitant la convalidació amb la documentació pertinent que podem facilitar-te al nostre centre.