fbpx

Per què TGP?

Trémolo és un centre innnovador pedagògicament i que mira cap al futur. Si busques una formació musical sòlida, possibilitats de realitzar concerts en directe i un equip humà que t’acompanyi i es comprometi amb els teus objectius, aquí ho trobaràs tot.

Desenvolupament Personal

Un dels objectius fonamentals en els plans pedagògics que s’estan duent a terme a Europa així com de les noves línies d’investigació didàctica és el desenvolupament personal de l’alumne. Totes les investigacions apunten cap a un nou model pedagògic que integra i alhora entén l’alumne des d’una perspectiva holística i centrada en les seves motivacions. Amb aquest impuls, es pretén facilitar que l’alumne construeixi una relació única i pròpia amb la música i la possibilitat que l’enfocament sigui proper als seus interessos. L’objectiu del Grau Professional no és fer soldats per a un exèrcit musical, sinó donar les eines necessàries per a descobrir la música i la motivació per l’estudi.

Itineraris cap al grau superior

Trémolo és l’únic Centre Profesisonal que t’ofereix totes les optatives necessàries per tal d’orientar el teu camí cap als diferents plans d’estudis del Grau Superior: Interpretació, Pedagogia, Direcció, Composició, Pedagogia, Sonologia i Música Antiga.

Aquestes són les optatives que podràs escollir per tal de configurar el teu pla d’estudis:

  • Pedagogia Musical
  • Tècniques i pràctiques de direcció
  • Tècniques de Composició
  • Enregistrament i postproducció
  • Violí històric
  • Traverso
  • Clave
  • Bases de la pràctica interpretativa històrica

Amb aquesta oferta formativa podràs preparar-te específicament per a les proves d’accés al Grau Superior de Música en l’especialitat a la qual hi decideixis optar.

Nota 79 + Grau Professional

Volem que els nostres alumnes tinguin un contacte amb els escenaris des del primer moment!. De fet, un dels problemes comuns a molts dels alumnes que volen accedir a un grau superior és, precisament, el poc contacte que durant el Grau Professional han tingut amb els escenaris. La sala de concerts Nota79 es converteix, des del curs 2017-2018, en l’Auditori del Grau Professional del Trémolo. Això implica un punt diferencial fonamental amb la idea tradicional del Grau Professional:

L’espai ha de ser usat, viscut, ben aprofitat per part dels alumnes incentivant la participació activa en les actuacions musicals del NOTA79, a través d’una agenda de concerts professionals i dels alumnes que fomenti l’experiència de l’escenari des de 1r curs.

Espai de sinapsis: Masterclasses, concerts...

Constitueix un resum de tot el que pretén ser el Grau Professional. L’alumne que cursa TGP ha de tenir l’oportunitat de gaudir d’activitats paral·leles a les seves classes, relacionades amb l’àmbit de la música, les arts i la cultura, de manera que l’escola no sigui únicament un conjunt de “classes setmanals” que comencen i acaben en una aula i un horari. La comunicació i la relació entre persones és tan important com la relació entre conceptes.