fbpx

Trémolo t’ofereix tota la formació que necessites per a preparar-te al més alt nivell per a superar amb èxit les proves d’accés al Grau Superior de Música.

Opcions del curs

Té una durada de dos cursos, tot i que és possible accedir directament a 2n. Per a cursar aquesta formació cal realitzar una prova de nivell, els resultats de la qual ens permeten saber quins coneixements musicals previs tens, detectar els teus punts forts i els punts on necessitaràs més ajuda.
 
Des de Trémolo hem organitzat aquests cursos en funció de la teva especialitat. Aquestes són les que t’oferim: 
  • Interpretació de la música moderna i jazz
  • Interpretació de la música clàssica i contemporània
  • Pedagogia (general i de l’instrument)
  • Composició
  • Direcció
  • Sonologia
Cada especialitat compta amb dos tipus d’assignatures: les comunes i les específiques. Les assignatures comunes són les mateixes per a totes les especialitats i tenen la funció de preparar la part comuna de la prova d’accés. Les assignatures específiques corresponen a cada especialitat. 

Assignatures comunes a totes les especialitats

S’impartiran en grups separats segons siguin de l’àmbit de la Música Moderna / Jazz o de l’àmbit Clàssic / Contemporani

Educació de l’oïda musical (1h setmanal)

Et proporcionem totes les eines i habilitats que et permeten resoldre els dos dictats de la prova d’accés treballant l’oïda d’una manera integral.

Anàlisi de partitura (1 h 30 min setmanals)

Aprendràs tots els continguts d’harmonia i anàlisi, realitzaràs exercicis que hem elaborat relacionats amb la prova d’accés i faràs simulacres d’examen.

Anàlisi auditiva (1 h 30 min setmanals)

Una visió exhaustiva i ordenada de totes les èpoques i gèneres musicals amb exemples, simulacres d’examen, apunts…

Instrument (1h setmanal)

Classes individuals on el/la professor/a d’instrument guiarà el teu progrés i t’orientarà cap a l’excel·lència interpretativa.

Simulacre d’examen

Es fan 3 simulacres d’examen durant el curs de cada assignatura. Amb les mateixes condicions, durada i tipologia d’exercisis, que la prova real d’accés i tindran per objectiu avaluar el progrés de l’alumne/a envers els continguts de cada apartat. 

Assignatures específiques de cada especialitat

Interpretació de la Música Moderna / Jazz

Combo / Improvisació (1 h 30 min setmanals)

Interpretació de la Música Clàssica / Contemporània

Masterclass d’instrument impartides per professorat del Grau Superior de música que tutela l’evolució i el teu progrés envers el repertori que presentaràs a la prova d’accés a Superior.

Pedagogia

Escriptura d’un passatge didàctic
Didàctica i pedagogia musicals
Interpretació vocal 

Composició

Escriptura musical
Instrumentació
Composició
Lectura a vista al piano

Direcció

Harmonització i Instrumentació
Reconeixement Auditiu específic
Realització a vista
Lectura a vista al piano

Sonologia

Treball de l'alumne/a fora de l'aula

Al mateix temps que realitzes el curs de PAS hauràs de fer un treball individual a casa que consisteix en:

  • Resolució de dos dictats a la setmana, a 1 i a 4 veus.
  • Una composició al trimestre on es reflecteixin de manera clara i organitzada tots els continguts que s’han anat exposant a classe.
  • La realització de les tasques relacionades amb cada assignatura: anàlisi de partitures, resums, esquemes, anàlisis auditives, etc.