fbpx

Les assignatures optatives et permeten configurar el teu Pla d’Estudis segons els teus interessos i necessitats.

A Trémolo tenim la següent oferta d’optatives aprovades pel Departament d’Ensenyament:

Treball de recerca

El projecte de l’escola segueix i aplica a l’estudi de la música la idea prou coneguda que l’alumne/a és protagonista del seu aprenentatge. Serà qui fixa els seus interessos i es compromet a desenvolupar-los en un projecte individual o grupal al llarg de tot un curs, sota la mirada atenta i la guia del professorat. La creació d’un grup de cambra veicularà un treball de recerca en relació a algun tema musical. D’aquesta manera es facilita que l’alumne/a aprofundeixi en els seus interessos i que, al mateix temps, explori i s’encamini cap a un camp professional.

Ampliació de les assignatures troncals

+ instrument

+ llenguatge

Ampliació de conjunts

(Alumne/a que fa dos conjunts amb 1 instrument o que fa conjunt amb instrument principal i optativa amb segon instrument). Aquesta assignatura vol potenciar la relació de l’alumnat amb l’escenari fent que cada grup toqui a l’escola un cop per trimestre i agafi familiaritat amb l’experiència de compartir la música amb el públic. A més, com que la voluntat de l’escola és aprofitar l’educació musical per a la formació d’individus, el paper de la música de cambra és fonamental, atès que facilita una interacció entre persones a través del fet musical, sobretot per aquells instruments menys habituats a tocar en conjunt.

Masterclasses

Trémolo ofereix regularment Masterclasses amb músics i pedagogs amb una sòlida carrera musical i artística. L’assistència a aquests cursos de perfeccionament permet als alumnes estar en contacte amb els més alts nivells d’exigència musical així com l’oportunitat de conèixer diferents aproximacions pedagògiques de la mà de músics de reconegut prestigi.

Pràctica de concert

Sonorització de directes

Tècniques d'enregistrament

Composició

Pedagogia

Direcció

Anàlisi musical

Part 1’5 prova accés 

Història de la música

Música i noves tecnologies

Segon instrument

Teatre musical

Educació corporal