fbpx

Cada vegada són més els músics que cursen una formació reglada dins de l’àrea de la música moderna. La incorporació d’aquest àmbit dins dels estudis superiors de música, així com la creixent professionalització d’aquest sector demana una formació més àmplia i organitzada. A més de formar-te a través de les assignatures, tindràs també la possibilitat de realitzar concerts i audicions de forma regular a la sala Nota79.

Professorat

Els professors i professores que t’acompanyaran al llarg d’aquest trajecte són:

Guitarra elèctrica:
Octavio Hernández, Anscari Montori, César Sotillos

Baix elèctric:
Ignacio Esteban

Bateria:
Àlex Tenas, Pol Leiva

Pla d'estudis

El Pla d’estudis és el conjunt d’assignatures que has de cursar per obtenir la titulació de Grau Professional i que, alhora, et capacitaran per poder accedir, si ho desitges, al Grau Superior de Música. 

Durant els 6 cursos que estructuren el Grau Professional pots configurar i personalitzar el teu itinerari a través de les assignatures optatives per tal d’aprofundir en aquells àmbits del teu interès.

A Trémolo treballem per projectes, una metodologia centrada en desenvolupar els interessos dels alumnes i relacionar-los directament amb contextos i situacions d’aprenentatge vinculats a la praxi musical real que, com a músic, desenvoluparà en el seu futur professional.

L’especialitat de música moderna es compon de:

Assignatures troncals

Són aquelles assignatures comunes a totes les especialitats que són la base sobre la qual podràs construir la resta d’aprenentatges. La seva càrrega lectiva es manté constant al llarg de tot el Grau Professional:

 • Instrument principal (1h setmanal de classe individual)
 • Llenguatge Musical / Harmonia (2h setmanals de classe grupal)

Assignatures específiques

Aquelles que amplien i complementen la teva especialitat. En el cas de música moderna són: 

 • Conjunt / Combo (9h setmanals a repartir entre tots els cursos)
 • Cor (3h setmanals a repartir entre 2 cursos)

Assignatures optatives

Aquelles que et permeten potenciar i aprofundir en els teus interessos o bé resoldre les teves mancances. Per als alumnes de l’àrea dels instruments harmònics, tot i que disposem de més oferta, recomanem les optatives següents: 

 • Segon instrument: el coneixement d’un segon instrument amplia els teus coneixements així com les teves oportunitats laborals i et farà més competent dins el teu àmbit professional. Realitzant un segon instrument també pots realitzar la doble titulació o aprendre un instrument dins de l’àmbit de la música clàssica. 
 • Composició modern: si crees temes propis o realitzes arranjaments i vols tenir un ajut o assessorament, pots cursar aquesta assignatura que t’ajudarà a completar la teva formació. 
 • Treball de recerca: assessorament en el teu treball de recerca a través del professorat de Trémolo que et permetrà investigar, aprofundir i ampliar els teus coneixements relacionats amb la música que es plasmaran en el teu treball de final de curs. 
 • Informàtica musical: la informàtica i les noves tecnologies ens proporcionen, cada vegada més, més possibilitats relacionades directament amb la nostra carrera musical: l’edició musical i de partitures, la creació a partir de mitjans informàtics… 
 • Ampliació de les assignatures troncals o d’especialitat: si veus que et manca nivell en alguna de les assignatures troncals o d’especialitat, et recomanem doblar la càrrega lectiva.
 • Preparació per al Grau Superior de Música: agrupa totes aquelles assignatures que t’ajuden a preparar la part específica de cada especialitat de la prova d’accés al Grau Superior de Música i que hauràs de superar per a accedir-hi: Pedagogia, Composició, Direcció, Interpretació.

Itinerari cap al Grau Superior

En el 3r cicle de Grau Professional, 5è i 6è curs, és quan l’alumne/a acostuma a decidir si continuarà o no els estudis musicals cursant el Grau Superior de Música. En cas afirmatiu, necessitarà preparar-se més específicament per tal de poder superar la prova d’accés amb èxit. És per això que a Trémolo oferim un conjunt d’assignatures dissenyades i adaptades al Grau Professional per a fer-ho possible.

La seva distribució horària és:

Assignatures troncals (3h setmanals)

 • Instrument (1h setmanal)
 • Anàlisi auditiu -àmbit clàssic- o Harmonia moderna -àmbit modern i jazz- (2h setmanals)

Assignatures d’especialitat (2 h 30 min setmanals)

 • Educació de l’oïda musical (1h setmanal)
 • Anàlisi de Partitura (1 h 30 min setmanal)

Assignatures Optatives (2 h 30 min setmanals)

 • Masterclass (1 h 30 min setmanal)
 • Estudi guiat (1h setmanal)