fbpx

Trémolo és un centre innnovador pedagògicament i que mira cap al futur. Si busques una formació musical sòlida, possibilitats de realitzar concerts en directe i un equip humà que t’acompanyi i es comprometi amb els teus objectius, aquí ho trobaràs tot.

Activitat musical i formativa

Volem que els nostres alumnes tinguin un contacte amb els escenaris des del primer moment! De fet, un dels problemes comuns a molts dels alumnes que volen accedir a un Grau Superior és, precisament, el poc contacte que durant el Grau Professional han tingut amb els escenaris. La sala de concerts Nota79 es converteix, des del curs 2017-2018, en l’Auditori del Grau Professional del Trémolo. Això implica un punt diferencial fonamental amb la idea tradicional del Grau Professional: l’espai ha de ser usat, viscut, ben aprofitat per part dels alumnes incentivant la participació activa en les actuacions musicals del NOTA79, a través d’una agenda de concerts professionals i dels alumnes que fomenti l’experiència de l’escenari des de 1r curs.

L’alumne/a que cursa TGP ha de tenir l’oportunitat de gaudir d’activitats paral·leles a les seves classes, relacionades amb l’àmbit de la música, les arts i la cultura, de manera que l’escola no sigui únicament un conjunt de “classes setmanals” que comencen i acaben en una aula i un horari. La comunicació i la relació entre persones és tan important com la relació entre conceptes.

Projectes versus Llenguatge Musical tradicional

És freqüent trobar propostes educatives i estratègies pedagògiques per afrontar l’etapa Elemental que desenvolupen les capacitats i competències dels alumnes a través del treball per projectes. Incomprensiblement, aquestes s’estronquen en arribar a l’etapa de Professional. Apostem en aquest camp per omplir el buit amb noves propostes. La solidesa d’aquesta assignatura durant el Grau Elemental és el passaport per al seu bon funcionament en el següent estadi.

A Trémolo estem implantant les noves metodologies pedagògiques que consisteixen en treballar per projectes, en substitució del llenguatge musical estàndard tradicional. Certament, hi ha força centres de règim general que ja han incorporat aquests avenços, però Trémolo és pioner en incorporar-los al Grau Professional de Música.

El resultat, el producte musical final elaborat pels alumnes dins l’aula amb l’assessorament del professor es visibilitza en una audició que es realitza a la sala Nota79. La filosofia que hi ha darrere d’aquest espectacle és l’exigència envers la qualitat musical que han de demostrar els alumnes en la seva mostra així com el fet de ser capaços d’haver creat un espectacle atractiu, coherent, de qualitat… on els continguts de la programació didàctica de cada curs hi siguin clarament reflectits.