fbpx

Inscripció proves d’accés

Accedir a Grau professional

Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i, d’acord amb els requeriments que en cada moment facin les
autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos es podran veure modificats per preservar la seguretat
sanitària dels participants.
Us preguem que consulteu regularment la pàgina web, per tal d’informar-vos de les noves indicacions que es vagin produint
en les properes setmanes.

Vols accedir al Grau Professional?

Descarrega’t el full d’inscripció!

Calendari

Llenguatge accés a 1r: 7 de setembre de 10.00 h a 14.00 h

Instruments accés a 1r: 7 de setembre de 16.00 h a 20.00 h. Es donarà horari personal d’examen.
Es podrà accedir al centre 30′ abans de la prova.

Es reservarà aula individual per fer escalfament.

 

Llenguatge accés de 2n a 6è: 7 de setembre de 10.00 h a 14.00 h

Instruments accés de 2n a 6è: 7 de setembre de 16.00 h a 20.00 h. Es donarà horari personal d’examen.
Es podrà accedir al centre 30′ abans de la prova.

Tens dubtes?
  Alumnes admesos a les proves d'accés a Grau Professional

  Per què fer el Grau Professional a Trémolo

  D’acord amb els principis que inspiren la nostra manera d’entendre l’aprenentatge de la música, a Trémolo estem implantant les noves metodologies pedagògiques que consisteixen en treballar per projectes, en substitució del llenguatge musical estàndard tradicional. Certament, hi ha força centres de règim general que ja han incorporat aquests avenços, però Trémolo és pioner en incorporar-los al Grau Professional de Música.

  Una altra de les característiques que ens distingeixen és l’oferta d’una sèrie d’assignatures optatives encaminades a potenciar els diferents perfils dels alumnes, como ara són, els perfils tècnics, interpretatius, de composició o de direcció d’orquestra.  Aquestes optatives estan ideades no només en format presencial, amb periodicitat setmanal, sinó també amb format màster class per poder alleugerir la càrrega setmanal de l’alumnat.

  La cinquantena d’alumnes que actualment estan cursant aquests estudis es reparteixen en quatre àmbits:

  • Cant líric i cant modern: Ambdues àrees estan dissenyades a través d’assignatures troncals, d’especialitat i optatives que proporcionen els coneixements i les experiències necessàries per a formar-te al més alt nivell.
  • Corda, vent i percussió: Aquesta àrea inclou els instruments directament relacionats amb la pràctica orquestral. Les assignatures pròpies d’aquest àmbit es complementen amb la possibilitat de formar part de la Camerata Trémolo, un conjunt instrumental dirigit a formar els intèrprets en la pràctica orquestral.
  • Piano i guitarra: Aquesta és l’àrea dels instruments anomenats harmònics. Pel que fa referència al piano, a Trémolo disposem de dos pianos de cua (un Steinway i un Bechstein).
  • Música moderna: Cada vegada són més els músics que cursen una formació reglada dins de l’àrea de la música moderna. La incorporació d’aquest àmbit dins dels estudis superiors de música, així com la creixent professionalització d’aquest sector demana una formació més àmplia i organitzada.

  Independentment de l’àmbit escollit, l’alumnat de Trémolo té la possibilitat de realitzar concerts i audicions de forma regular a la sala Nota79.

  Coneix Trémolo

  Trémolo va néixer com a escola de música de barri el setembre del 2011. Modesta en dimensions però ambiciosa en plantejaments pedagògics, va viure ben aviat un creixement extraordinari tant en metres quadrats com en alumnes. Experimentar, interioritzar i compartir, els tres verbs que defineixen el model pedagògic de l’escola, van anar captivant un nombre creixent d’alumnes interessats en aprendre, en viure!, la música. Tant és així que el juny del 2016, només 5 cursos després del seu naixement, es va celebrar una vetllada inoblidable a l’Auditori de Barcelona, amb la participació de tota la comunitat educativa de l’escola.

  Esperonats per la fita aconseguida, el curs 16-17 es van iniciar els estudis de Grau Professional de Música. De llavors ençà, Trémolo és l’única escola privada autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir aquests estudis.