fbpx

El pla d’estudis

T’expliquem tots els detalls dell pla d’estudis del Grau Professional per tal de què comencis a familiaritzar-te amb la seva organització.

Quin són els pilars del nostre pla d’estudis?

Cursar el Grau Professional suposa un doble camí:

d’aprofundiment, per una banda: en el coneixement dels continguts i competències necessàries per a integrar-se en el món professional;
de descoberta: de les pròpies capacitats, talents i oportunitats que t’oferim per tal de posar en pràctica tot el que vagis aprenent.

El pla d’estudis del Grau Professional està pensat i dissenyat per tal d’acomplir aquesta doble vessant ja que es compon de diferents tipologies d’assignatures que s’orienten cap a aquests objectius: assignatures troncals, assignatures específiques i assignatures optatives.

Com està organitzat?

En 6 cursos al final dels quals s’obté el Títol Professional de Música. Per tal de poder accedir-hi cal realitzar una prova d’accés a qualsevol d’aquests cursos. També pots accedir-hi a través d’un trasllat d’expedient, si estàs cursant el Grau Professional en un altre Centre Professional o Conservatori.

Les assignatures troncals

Són aquelles, tal com el seu nom indica, que són comunes a totes les especialitats i que són la base sobre la qual l’alumne podrà construir la resta d’aprenentatges: Instrument principal i Llenguatge Musical / Harmonia. La seva càrrega lectiva es manté constant al llarg de tot el grau professional. La primera és individual i la segona s’imparteix en classes grupals.

Les assignatures específiques

Són aquelles que amplien i complementen la teva especialitat (que ve determinada tant per l’àmbit de la teva formació: clàssica o moderna, com per la tipologia de l’instrument que hagis escollit (polifònic, orquestral, cant…)

Aquestes assignatures, doncs, et proporcionaran la formació específica necessària per al teu àmbit musical.

Les assignatures optatives

Són aquelles assignatures que et permeten configurar el teu aprenentatge a la teva mida, segons els teus interessos i necessitats. Veuràs que, al llarg del Grau Professional, aquestes assignatures tenen una càrrega lectiva major i creixent al llarg de tot el cicle.

A Trémolo apostem fort en aquest punt, essent l’únic centre que t’ofereix l’organització de les optatives en itineraris totalment connectats amb les diferents especialitats i àmbits del Grau Superior, proporcionant-te així tota la formació específica per tal de superar les proves d’accés amb total èxit.

L’única assignatura que l’alumne/a està obligat a cursar per Decret és la d’Història de la Música.

En els diferents itineraris de 5è i 6è la càrrega lectiva màxima de les assignatures optatives és de 7h a la setmana (dividides entre ambdós cursos), entenent que no són d’obligat curs, però sí recomanables, si anteriorment ja se n’han cursat d’altres.