fbpx

Aquest és el Pla d’estudis proposat per Trémolo corresponent a cada àrea. Amb tot, tens la llibertat de distribuir les diferents assignatures que el formen de la manera que més s’adapti al teu progrés o a les teves necessitats.

El Pla d’estudis es divideix en 3 cicles que agrupen els sis cursos de Grau Professional en dos cursos cadascun.

Tots tres cicles tenen en comú les assignatures principals, anomenades troncals (llenguatge musical / harmonia i instrument). Pel que fa referència a les assignatures optatives, l’única assignatura que l’alumne/a està obligat a cursar per Decret és la d’Història de la Música. Les optatives et permeten configurar el teu aprenentatge a la teva mida, segons els teus interessos i necessitats. Veuràs que, al llarg del Grau Professional, aquestes assignatures tenen una càrrega lectiva major i creixent al llarg de tots els cicles.

1r Cicle: 1r i 2n de GP

La dedicació lectiva estimada és de 4h setmanals, tot i que es pot ampliar cursant alguna de les assignatures de l’especialitat corresponent.

2n Cicle: 3r i 4t de GP

S’amplia lleugerament la càrrega lectiva setmanal ja que es recomana cursar alguna assignatura optativa que serà necessària per a poder acabar el Grau Professional.

3r Cicle: 5è i 6è de GP

S’ofereixen dues vies en funció de si l’alumne/a desitja cursar el Grau Superior de Música o no. Les assignatures optatives escollides configuraran l’un o l’altre itinerari. A Trémolo apostem fort en aquest punt, essent l’únic centre que t’ofereix l’organització de les optatives en itineraris totalment connectats amb les diferents especialitats i àmbits del Grau Superior, proporcionant-te així tota la formació específica per tal de superar les proves d’accés amb èxit.