fbpx

Aquesta àrea inclou els instruments directament relacionats amb la pràctica orquestral. Les assignatures pròpies d’aquest àmbit es complementen amb la possibilitat de formar part de la Camerata Trémolo, un conjunt instrumental dirigit a formar els intèrprets en la pràctica orquestral. 

Professorat

Els professors i professores que t’acompanyaran al llarg d’aquest trajecte són:

Violí:
Giovanni Giri

Violoncel:
Montserrat Sitjà

Contrabaix:
Stefano Pompilio

Clarinet:
Víctor Rodríguez

Flauta travessera:
Martí Santacana

Saxo:
Héctor Floría

Trompa:
Cati Terrasa

Trompeta:
David Solernou

Bateria:
Pol Leiva, Àlex Tenas, Rodrigo Hernández

Pla d'estudis

El Pla d’estudis és el conjunt d’assignatures que has de cursar per obtenir la titulació de Grau Professional i que, alhora, et capacitaran per poder accedir, si ho desitges, al Grau Superior de Música. 

Durant els 6 cursos que estructuren el Grau Professional pots configurar i personalitzar el teu itinerari a través de les assignatures optatives per tal d’aprofundir en aquells àmbits del teu interès.

A Trémolo treballem per projectes, una metodologia centrada en desenvolupar els interessos dels alumnes i relacionar-los directament amb contextos i situacions d’aprenentatge vinculats a la praxi musical real que, com a músic, desenvoluparà en el seu futur professional.

L’especialitat dels instruments de corda, vent i percussió es compon d’aquestes assignatures:

Assignatures troncals

Són aquelles assignatures comunes a totes les especialitats que són la base sobre la qual podràs construir la resta d’aprenentatges. La seva càrrega lectiva es manté constant al llarg de tot el Grau Professional:

 • Instrument principal (1h setmanal de classe individual)
 • Llenguatge Musical / Harmonia (2h setmanals de classe grupal)

Assignatures específiques

Són aquelles assignatures que amplien i complementen la teva especialitat. En el cas dels instruments de corda, vent i percussió són: 

 • Música de Cambra (1h setmanal durant 2 cursos)
 • Orquestra / Conjunt (2h setmanals durant 6 cursos)

Assignatures optatives

Aquelles que et permeten potenciar i aprofundir en els teus interessos o bé resoldre les teves mancances. Per als alumnes de l’àrea dels instruments orquestrals, tot i que disposem de més oferta, recomanem les optatives següents: 

 • Segon instrument: el coneixement d’un instrument harmònic és bàsic per a qualsevol instrument de l’àmbit orquestral. Entendre l’harmonia d’una partitura, reduir partitures instrumentals i orquestrals… et farà més competent dins del teu àmbit professional.
 • Composició modern: si crees temes propis o realitzes arranjaments i vols tenir un ajut o assessorament, pots cursar aquesta assignatura que t’ajudarà a completar la teva formació.
 • Treball de recerca: assessorament en el teu treball de recerca a través del professorat de Trémolo que et permetrà investigar, aprofundir i ampliar els teus coneixements relacionats amb la música que es plasmaran en el teu treball de final de curs. 
 • Informàtica musical: la informàtica i les noves tecnologies ens proporcionen, cada vegada més, més possibilitats relacionades directament amb la nostra carrera musical: l’edició musical i de partitures, la creació a partir de mitjans informàtics… 
 • Ampliació de les assignatures troncals o d’especialitat: si veus que et manca nivell en alguna de les assignatures troncals o d’especialitat, et recomanem doblar la càrrega lectiva.
 • Preparació per al Grau Superior de Música: agrupa totes aquelles assignatures que t’ajuden a preparar la part específica de cada especialitat de la prova d’accés al Grau Superior de Música i que hauràs de superar per a accedir-hi: Pedagogia, Composició, Direcció, Interpretació.

Itinerari cap al Grau Superior

En el 3r cicle de Grau Professional, 5è i 6è curs, és quan l’alumne/a acostuma a decidir si continuarà o no els estudis musicals cursant el Grau Superior de Música. En cas afirmatiu, necessitarà preparar-se més específicament per tal de poder superar la prova d’accés amb èxit. És per això que a Trémolo oferim un conjunt d’assignatures dissenyades i adaptades al Grau Professional per a fer-ho possible.

La distribució horària és la següent:

Assignatures troncals (3h setmanals) 

 • Instrument (1h setmanal)
 • Anàlisi auditiu -àmbit clàssic- o Harmonia moderna -àmbit modern i jazz- (2h setmanals)

Assignatures d’especialitat (2 h 30 min setmanals)

 • Orquestra (1 h 30 min setmanals)
 • Stage Orquestral (4h al mes concentrades en una sessió)

Assignatures Optatives (2 h 30 min setmanals)

 • Dictats (1h setmanal)
 • Anàlisi partitura (1 h 30 min setmanals)