fbpx

Els estudis de Grau Professional són uns estudis reglats que condueixen a obtenir el títol corresponent.

Per accedir-hi cal superar qualsevol de les convocatòries de la prova d’accés (juny o setembre) que està regulada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta prova es convoca cada any i permet accedir a cada curs del Grau Professional. Per tal de poder realitzar-la cal fer una inscripció durant els mesos de febrer / març. 

Aquí pots consultar tota la normativa i documentació relacionada amb l’accés i admissió al Grau Professional: 

Especialitats, condicions d’accés, simultaneïtat amb l’ESO…

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/artistics/musica/grau_professional/

Inscriu-te a la prova d’accés al Grau Professional

Descarrega el full d’inscripció oficial i porta’l omplert a l’escola.