fbpx

Els estudis de Grau Professional són uns estudis reglats que condueixen a obtenir el títol corresponent.

Per accedir-hi cal superar qualsevol de les convocatòries de la prova d’accés (juny o setembre) que està regulada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta prova es convoca cada any i permet accedir a cada curs del Grau Professional. Per tal de poder realitzar-la cal fer una inscripció durant els mesos de febrer / març. 

Aquí pots consultar tota la normativa i documentació relacionada amb l’accés i admissió al Grau Professional: 

Especialitats, condicions d’accés, simultaneïtat amb l’ESO…

Consulta els calendaris, dates, Llistes d'inscripció, orientacions, exàmens...

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/

Full-Preinscripció-proves-accés-GP (24_25)

Llistat inscrits proves accès Grau professional 24-25

Qualifiacions proves d’accès Grau Professional 24-25

 

Exàmens teoria accés a 1r: 21 de maig 10.00 h

Exàmens teoria accés de 2n a 6è: 30 de maig 10.00 h

Exàmens instruments de 2n a 6è: 6 de Juny  10.00 h (horari a determinar)

Exàmens instruments accés a 1r: 6 de Juny  10.00 h (horari a determinar)

Proves d'accés

Baix Elèctric Bateria Cant
Accés Baix Elèctric 2n Accés Bateria 2n Accés Cant 2n
Accés Baix Elèctric 3r Accés Bateria 3r Accés Cant 3r
Accés Baix Elèctric 4t Accés Bateria 4t Accés Cant 4t
Accés Baix Elèctric 5è Accés Bateria 5è Accés Cant 5è
Accés Baix Elèctric 6è Accés Bateria 6è Accés Cant 6è
Clarinet Contrabaix Flauta de bec
Accés Clarinet 2n Accés Contrabaix 2n Accés Elauta de Bec 2n
Accés Clarinet 3r Accés Contrabaix 3r Accés Elauta de Bec 3r
Accés Clarinet 4t Accés Contrabaix 4t Accés Elauta de Bec 4t
Accés Clarinet 5è Accés Contrabaix 5è Accés Elauta de Bec 5è
Accés Clarinet 6è Accés Contrabaix 6è Accés Elauta de Bec 6è
Flauta travessera Guitarra Guitarra elèctrica
Accés Flauta Travessera 2n Accés Guitarra 2n Accés Guitarra Elèctrica 2n
Accés Flauta Travessera 3r Accés Guitarra 3r Accés Guitarra Elèctrica 3r
Accés Flauta Travessera 4t Accés Guitarra 4t Accés Guitarra Elèctrica 4t
Accés Flauta Travessera 5è Accés Guitarra 5è Accés Guitarra Elèctrica 5è
Accés Flauta Travessera 6è Accés Guitarra 6è Accés Guitarra Elèctrica 6è
Oboè Piano Saxofón
Accés Oboè 2n Accés Piano 2n Accés Saxofón 2n
Accés Oboè 3r Accés Piano 3r Accés Saxofón 3r
Accés Oboè 4t Accés Piano 4t Accés Saxofón 4t
Accés Oboè 5è Accés Piano 5è Accés Saxofón 5è
Accés Oboè 6è Accés Piano 6è Accés Saxofón 6è
Tenora Trompa Trompeta
Accés Tenora 2n Accés Trompa 2n Accés Trompeta 2n
Accés Tenora 3r Accés Trompa 3r Accés Trompeta 3r
Accés Tenora 4t Accés Trompa 4t Accés Trompeta 4t
Accés Tenora 5è Accés Trompa 5è Accés Trompeta 5è
Accés Tenora 6è Accés Trompa 6è Accés Trompeta 6è
Viola Violí Violoncel
Accés Viola 2n Accés Violí 2n Accés Violoncel 2n
Accés Viola 3r Accés Violí 3r Accés Violoncel 3r
Accés Viola 4t Accés Violí 4t Accés Violoncel 4t
Accés Viola 5è Accés Violí 5è Accés Violoncel 5è
Accés Viola 6è Accés Violí 6è Accés Violoncel 6è

Inscriu-te a la prova d’accés al Grau Professional

Descarrega el full d’inscripció oficial i porta’l omplert a l’escola.