fbpx

A Trémolo oferim Grau Professional en l’especialitat de Cant Líric i de Cant Modern.Ambdues àrees estan dissenyades a través d’assignatures troncals, d’especialitat i optatives que proporcionen els coneixements i les experiències necessàries per a formar-te al més alt nivell.

Professorat

Els professors i professores que t’acompanyaran al llarg d’aquest trajecte són:

Cant Líric:
Salvador Parron, Elena Mateo

Cant Modern:
Jofre Bardagí, Mateu Bauçà, Inés Galván, Alice Marcon

Cant Coral:
Mateu Bauçà

Pla d'estudis

El Pla d’estudis és el conjunt d’assignatures que has de cursar per obtenir la titulació de Grau Professional i que, alhora, et capacita per poder accedir, si ho desitges, al Grau Superior de Música. 

Durant els 6 cursos que estructuren el Grau Professional pots configurar i personalitzar el teu itinerari a través de les assignatures optatives per tal d’aprofundir en aquells àmbits del teu interès.

A Trémolo treballem per projectes, una metodologia centrada en desenvolupar els interessos dels alumnes i relacionar-los directament amb contextos i situacions d’aprenentatge vinculats a la praxi musical real que, com a músic, desenvoluparà en el seu futur professional.

L’especialitat de cant es compon de:

Assignatures troncals

Són aquelles assignatures comunes a totes les especialitats que són la base sobre la qual podràs construir la resta d’aprenentatges. La seva càrrega lectiva es manté constant al llarg de tot el Grau Professional:

 • Instrument principal (1h setmanal de classe individual)
 • Llenguatge Musical / Harmonia (2h setmanals de classe grupal)

Assignatures específiques

Són aquelles assignatures que amplien i complementen la teva especialitat. En l’especialitat de cant són: 

 • Música de Cambra (1h setmanal durant 3 cursos)
 • Interpretació i escena (3h setmanals a repartir entre tots els cursos)
 • Cor (3h setmanals a repartir entre dos els cursos)
 • Idiomes aplicats al cant (8h setmanals a repartir entre tots els cursos)

Assignatures optatives

Són aquelles assignatures que et permeten potenciar i aprofundir en els teus interessos o bé resoldre les teves mancances. Per als alumnes de l’àrea de cant, tot i que disposem de més oferta, recomanem les optatives següents: 

 • Segon instrument: és molt important que qualsevol cantant tingui un coneixement mitjà d’un instrument harmònic. Acompanyar-te mentre cantes, entendre l’harmonia d’una partitura, reduir partitures corals… et farà més competent dins del teu àmbit professional.
 • Composició modern: si crees temes propis o realitzes arranjaments i vols tenir un ajut o assessorament, pots cursar aquesta assignatura que t’ajudarà a completar la teva formació. 
 • Treball de recerca: assessorament en el teu treball de recerca a través del professorat de Trémolo que et permetrà investigar, aprofundir i ampliar els teus coneixements relacionats amb la música que es plasmaran en el teu treball de final de curs. 
 • Informàtica musical: la informàtica i les noves tecnologies ens proporcionen, cada vegada més, més possibilitats relacionades directament amb la nostra carrera musical: l’edició musical i de partitures, la creació a partir de mitjans informàtics… 
 • Ampliació de les assignatures troncals o d’especialitat: si veus que et manca nivell en alguna de les assignatures troncals o d’especialitat, et recomanem doblar la càrrega lectiva.
 • Preparació per al Grau Superior de Música: agrupa totes aquelles assignatures que t’ajuden a preparar la part específica de cada especialitat de la prova d’accés al Grau Superior de Música i que hauràs de superar per a accedir-hi: Pedagogia, Composició, Direcció, Interpretació.

Itinerari cap al Grau Superior

En el 3r cicle de Grau Professional, 5è i 6è curs, és quan l’alumne/a acostuma a decidir si continuarà o no els estudis musicals cursant el Grau Superior de Música. En cas afirmatiu, necessitarà preparar-se més específicament per tal de poder superar la prova d’accés amb èxit. És per això que a Trémolo oferim un conjunt d’assignatures dissenyades i adaptades al Grau Professional per a fer-ho possible.

La distribució horària és:

Assignatures troncals (3h setmanals)

 • Instrument (1h setmanal)
 • Anàlisi auditiu -àmbit clàssic- o Harmonia moderna -àmbit modern i jazz- (2h setmanals)

Assignatures d’especialitat (4 h 30 min setmanals)

 • Cambra -àmbit clàssic- o Combo -àmbit modern i jazz- (1 h 30 min setmanals)
 • Interpretació i Escena -àmbit clàssic- o Teatre musical -àmbit modern- (3h setmanals)

Assignatures Optatives (2 h 30 min setmanals)

 • Dictats (1h setmanal)
 • Anàlisi partitura (1 h 30 min setmanals)