fbpx

Petits

Pre-escolar

Els petits són l’alegria de la casa i també l’alegria de la nostra escola! Els tenim molt presents i per això en aquesta secció trobareu totes les activitats adreçades als infants d’entre 0 i 5 anys. Perquè la música és formació, certament, però també una eina molt potent per estimular el desenvolupament integral de l’infant.

Tipi Tam Tam

Ajudar a que la música formi part i s’integri en la vida familiar és l’objectiu principal d’aquesta activitat. Les famílies i els seus fills, a través d’un “circuit” de cançons, realitzaran un seguit d’activitats on adult i infant es relacionaran a través de la música. Cada cançó del circuit porta associada una activitat que pot anar des del ball, el massatge, la pregunta resposta, la gestualitat, el joc a la celebració d’una festivitat.

A partir de quina edat puc apuntar el meu bebè?

A partir de l’any, quan l’infant ja es mou a quatre grapes, és l’edat indicada per a començar música en família.

Sempre hi ha d’anar un adult o podem venir pare i mare?

I tant! Tota la família està convidada a participar de l’activitat!

Els infants de música en família tenen la mateixa edat?

S’ha de tenir en compte que aquesta és una activitat de sensibilització musical i no de “formació musical” i, per tant ens trobem en una franja d’edat que oscl·la entre l’any i els 3 anys.

Iniciació musical

És el moment de descobrir i potenciar les habilitats musicals de l’infant. Cantar per conèixer la veu, picar per desenvolupar la consciència del pols musical i la competència del ritme i finalment ballar i moure’s utilitzant el cos com a una eina fonamental per a la comprensió i interiorització musical.

Què fem a Iniciació musical P3?

L’audició musical com a eix de partida esdevé l’element generador de descoberta i aprofundiment del moviment corporal i del discerniment auditiu. Experimentem abans d’aprendre i aprenem tot experimentant totes les qualitats del so.

Què fem a Iniciació musical P4?

L’educació sensorial és l’element essencial i fonamental. L’aspecte rítmic en el treball motor que permet obtenir coordinació, independència de moviments i millora de la motricitat. Amb les audicions preparem l’oïda en l’aspecte melòdic, el cos en moviment harmònic i adquirim coneixements teòrics musicals bàsics sense adonar-nos-en.

Què fem a Iniciació musical P5?

A través d’exercicis musicals estimulem la memorització, la improvisació, l’audició i l’anàlisi musical. El moviment corporal permet crear una imatge interior del so i del ritme. Creem, imaginem. Amb el treball col·lectiu estimulem la sensibilitat i l’espontaneïtat. En el treball de l’educació de l’oïda ens movem a tres nivells de percepció: sentim, escoltem i entenem. L’infant participa, interpreta i crea i comencem a llegir i a escriure música.

Els alumnes d’iniciació aprenen a tocar un instrument?

Els instruments que fem servir a l’aula d’iniciació musical són instruments de percussió menor, instruments de plaques i tot tipus de material que ens serveixi per fer ritmes, moviment corporal i jocs musicals com pilotes, cèrcols, mocadors, etc. Els instruments pròpiament dits violí, saxofon, piano, etc. els començaran a aprendre a tocar a 1r de Primària.

No són massa petits per fer música?

Tot i que en molts aspectes de la seva vida encara no són ni de lluny autònoms, l’espai setmanal d’una hora de contacte amb la música ens permet des del punt de vista formatiu, però sobretot des del punt de vista del desenvolupament de l’infant per assentar les bases de les habilitats musicals. En aquest sentit, cada vegada són més abundants els estudis que demostren els beneficis de la música en la formació integral dels infants.

Iniciació musical és una activitat formativa o lúdica?

Les dues coses! La iniciació musical parteix del joc, de la imaginació, de la creativitat. Ara bé, totes les activitats proposades tenen un rerafons i un objectiu marcadament formatiu.