fbpx

Prova de pas de Grau

Aquesta prova oficial elaborada pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya valida el nivell dels alumnes en acabar l’etapa d’Elemental.

El pas de Grau

Pensem que és del tot compatible esforçar-nos per a fer les classes el més lúdiques i vivencials possibles i alhora tenir ben clar quins són els continguts i el nivell que han d’assolir els alumnes. Aquesta prova ajuda, per tant, a tancar l’etapa de nivell elemental i a accedir al primer curs del Grau Professional.

Estructura i contingut

L’estructura i els continguts d’aquesta prova són els següents: 

  • Apartat 1: llenguatge musical, audició i cant coral
    • Entonació, ritme i lectura
    • Educació de l’oïda
    • Audició, anàlisi i creació
  • Apartat 2: instrument (repertori que inclou 3 estudis i 3 obres)

Per tal de poder superar aquesta prova cal aprovar cadascun dels dos apartats. 

Podeu trobar les orientacions a aquesta prova en aquest enllaç.